Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Άσπρα νούφαρα σε κόκκινο : ALX No 019